Välkommen!

CI Affärsrådgivning är ett rådgivningsföretag med stort personligt engagemang. Erfarenhet från många års arbete med ekonomiska frågor inom lantbruket i kombination med löpande fortbildning, gör det möjligt att erbjuda rådgivning i lantbruksföretagets alla faser.

Är du i början av din lantbrukarkarriär? Vill du bygga, arrendera, köpa till eller förändra ditt företag på annat sätt? Skulle det vara bra med en ekonomisk genomgång eller bara att ha ett bollplank? Planerar du ett generationsskifte eller skall du avveckla på ett förnuftigt sätt? Önskar du få en vassare ekonomistyrning, få hjälp med din bokföring, planera din skatt eller kanske kunna ta ut specialanpassade rapporter från din redovisning?


Välkommen att höra av dig!

Close Menu