På gång

Budget för 2020

Just nu är det aktuellt att planera år 2020. Med hjälp av en budget får du bättre framförhållning och kontroll samt kan i god tid se och agera för att nå ett bättre resultat. CI Affärsrådgivning arbetar med en modell, där vi tillsammans tittar på företagets flöden såväl likviditets- som resultatmässigt.     

Redovisning

Nu är det dags att göra bokslut, deklaration och årsredovisning. CI Affärsrådgivning utför alla dessa tjänster samt hjälper till med planering av deklarerad inkomst och annat inom skatteområdet. Vi erbjuder även löpande redovisning, ansökan om energiskatteåterbetalning mm.    

Utvärdering

Hur blev resultatet det gångna året och var tog pengarna vägen? Vad kan vi lära oss av fjolåret och vilka erfarenheter kan vi ta med oss till nästa år? Detta är frågor som vi besvarar i samband med genomgången och utvärderingen av årets räkenskaper.  

Kurs

Kurser i likviditetsplanering                  

CI Affärsrådgivning har fått jordbruksverkets förtroende att hålla av dem delfinansierade kurser i likviditetsplanering. 

Under tre kursdagar gör vi med stöd av handledare och ett kalkyleringsprogram vår egen likviditetsbudget, går igenom ekonomiska nyttigheter och resonerar kring hur man kan lösa likviditetsbrister.                

I slutet av kursen får varje företagare en enskild genomgång, där likviditetsbudget, lönsamhet och förbättringsförslag behandlas. Kursen kommer att hållas under hösten 2020 och du som deltagare betalar endast 750 kr.   

Anmäl dig gärna redan nu! 

Close Menu