På gång

Utvärdering – hur gick det?

Hur blev resultatet det gångna året och var tog pengarna vägen? Vad kan vi lära oss av fjolåret och vilka erfarenheter kan vi ta med oss till nästa år? Hur hanterar vi skatten? Detta är frågor som vi besvarar i samband med genomgången och utvärderingen av årets räkenskaper.  

Budget för nästa år

Nu är det aktuellt att planera kommande år. Med hjälp av en budget får du bättre framförhållning och kontroll samt kan i god tid se och agera för att nå ett bättre resultat. CI Affärsrådgivning arbetar med en modell, där vi tillsammans tittar på företagets flöden och dess förbättringspotential såväl likviditets- som resultatmässigt.     

Redovisning

CI Affärsrådgivning utför alla tjänster inom redovisning från löpande bokföring och bokslut/årsredovisning till planering av deklarerad inkomst. Vi har vana att jobba med såväl enskilda firmor som aktiebolag.  Vårt engagemang för företagsekonomi gör att vi för de som önskar gärna tar bokföringen ett steg längre så att du som företagare kan dra verklig nytta av den värdefulla information som bokföringen faktiskt kan ge.   

 

Kurs

Kurser i likviditetsplanering                  

CI Affärsrådgivning har fått jordbruksverkets förtroende att hålla av dem delfinansierade kurser i likviditetsplanering. 

Under tre kursdagar eller fyra kvällar gör vi med stöd av handledare och ett kalkyleringsprogram vår egen likviditetsbudget, går igenom ekonomiska nyttigheter och resonerar kring hur man kan lösa likviditetsbrister.                 

I slutet av kursen får varje företagare en enskild genomgång, där likviditetsbudget, lönsamhet och förbättringsförslag behandlas.

Kursen pågår.

Close Menu