Caroline Ivarsson

Våren 2017 startade jag verksamheten i CI Affärsrådgivning. Dessförinnan har jag i drygt 20 år arbetat med företagsekonomisk rådgivning, bokslut, skattefrågor samt generationsskiften i två stora organisationer med tjänster inom lantbruksekonomi. Vidare har jag varit projektledare för utveckling av rådgivningsmodeller, arbetat som nationell samordnare och varit ämnesansvarig. Jag har också fungerat som utbildare/ekonomilärare för lantbruksföretagare och för elever på eftergymnasiala lantbruksutbildningar. Jag är född på gård, där jag också bor i dag. Lantbruksintresset började tidigt då jag följde med mina föräldrar i traktor och stall. År 1996 tog jag agronomexamen med ekonomisk inriktning. Engagemang, kvalité och sekretess är viktigt för mig i mitt arbete. Det är stimulerande att bringa struktur, ta fram beslutsunderlag och ge råd inför goda ekonomiska beslut. Jag brinner för att hitta förbättringspotential i lantbruksföretag och gläds åt att följa och se företag utvecklas.

Till min hjälp har nyligen en ekonom rekryterats som hjälper till med redovisning och diverse andra uppgifter. Mer information kommer.  

Close Menu