Caroline Ivarsson

Våren 2017 startade jag verksamheten i CI Affärsrådgivning. Dessförinnan har jag i drygt 20 år arbetat med företagsekonomisk rådgivning, bokslut, skattefrågor samt generationsskiften i två stora organisationer med tjänster inom lantbruksekonomi. Jag har varit projektledare för utveckling av rådgivningsmodeller, arbetat som nationell samordnare och varit ämnesansvarig. Vidare har jag fungerat som utbildare/ekonomilärare för lantbruksföretagare och för elever på eftergymnasiala lantbruksutbildningar. Jag är född på gård, där jag också bor i dag. Lantbruksintresset började tidigt då jag följde med mina föräldrar i traktor och stall. År 1996 tog jag agronomexamen med ekonomisk inriktning. Engagemang, kvalité och sekretess är viktigt för mig i mitt arbete. Det är stimulerande att bringa struktur, ta fram beslutsunderlag och ge råd inför goda ekonomiska beslut. Jag brinner för att hitta förbättringspotential i lantbruksföretag och gläds åt att följa och se företag utvecklas.

Jennie Erlandsson

Jag började jobba på CI Affärsrådgivning under våren 2020. Mina arbetsuppgifter är löpande bokföring, avstämningar, assisterande vid bokslut och annat som behövs här på kontoret. Intresse för siffror har jag haft hela livet. Under gymnasiet läste jag handel och administration, där redovisning och företagsekonomi kändes extra intressant. Efter studenten arbetade jag inom livsmedelshandel men önskan att läsa vidare fanns och efter ett antal år valde jag att utbilda mig till ekonomiassistent. Jag är uppvuxen i byn Lunnarp utanför Tomelilla. Lantbruksanknytning har jag i form av min bror, mina mor- och farföräldrar och så gifte jag mig också med en “bonnapåg”. På fritiden får familjen och hemmet omsorg eller så befinner jag mig gående i naturen. I mitt arbete är noggrannhet och sekretess viktigt. Jag eftersträvar utveckling, gillar utmaningar och brinner för att hitta lösningar samtidigt som det känns bra att bidra med en hjälpande hand.  

Close Menu