Affärsrådgivning

 • Start av företag 
 • Kalkyler och investeringsbedömning vid tillköp, arrenden, byggnation eller annan affärsutveckling.
 • Investeringsstöd och startstöd
 • Likviditets- och resultatbudget för ökad kontroll och styrning 
 • Uppföljning för ökad kontroll och styrning
 • Ekonomisk genomgång i syfte att bedöma nivåer, hitta förbättringspotential och/eller titta på nya produktionsgrenar 
 • Ledarskapsfrågor (Ledarpraktikan)
 • Generationsskiften eller planerad avveckling

Redovisning & skatt

 • Bokföring, bokslut, deklaration och årsredovisning  
 • Skatte- och inkomstfrågor 
 • Företagsanpassat bokföringsupplägg för konstruktiv ekonomiuppföljning
Close Menu