Affärsrådgivning

  • Start av företag, handledning och stöd 
  • Investeringsbedömning och kalkyler vid tillköp, arrenden, byggnation eller annan affärsutveckling.
  • Ansökan om investeringsstöd och startstöd
  • Budgetering och uppföljning för ökad kontroll och styrning
  • Ekonomisk genomgång i syfte att bedöma nivåer, hitta förbättringspotential och/eller titta på nya produktionsgrenar 
  • Ledarskapsfrågor (Ledarpraktikan)
  • Generationsskiften eller planerad avveckling

Redovisning & skatt

  • Bokföring, bokslut, deklaration och årsredovisning  
  • Skatte- och inkomstfrågor 
  • Företagsanpassat bokföringsupplägg för konstruktiv ekonomiuppföljning
Close Menu